donderdag 7 juni 2012

Sorry,

Sorry, ik heb een poging gewaagd om de boel weer op te pakken, maar is er door allerlei drukte niet echt succesvol geweest.

En daarom stop ik met het 365 dagen project, maar niet met het blog!
Ga gewoon regelmatig artikelen plaatsen en ook volgens de onderwerpen, maar niet meer iedere dag.
Dat is toch te veel gebleken.


---------------------------------------

Sorry, I made ​​an attempt to get things back on track, but is not been really successful.

And so I stop the 365 days project, but not with the blog!
I will regularly post articles and also according to the issues, but not every day. That's proved to be too much.

dinsdag 20 maart 2012

Dinsdag / Tuesday #4 (Tsubo)

Dinsdag #4 ; Dikke Darm 1

voor warmte, pijn, stagnatie, vooral aan de andere kant van de meridiaan, voor oog en oor pijn en ontsteking, kiespijn.

Bevindt zich op de hoek van de nagel van de wijsvinger, aan de duimkant.

Meest makkelijke is om de wijsvinger met de andere hand te pakken / omvatten. Dus druk geven met de duim terwijl de wijsvinger aan de onderkant steun geeft aan de vinger die behandelt wordt.
Hou minimaal 30 seconden aan.
Tuesday #4; Large Intestine 1

for heat, pain, stagnation, especially at the opposite end of the channel, for eye and ear pain and inflammation, toothache

Located on the corner of the nail of the forefinger to the thumb side.

Most convenient will be to to grab / include the index finger with your other hand. Thus, pressure force by the thumb while the index finger on the bottom supports the finger which is treated.
Keep at least 30 seconds.

maandag 19 maart 2012

Maandag / Monday #4 (Mudra)

Maandag #4: Shivanlingua: stimuleert de energie.

Waarvoor: tegen vermoeidheid en een energie-dip, op ieder moment je het nodig hebt.

Hoe: naar behoefte 2 x 5 minuten per dag. Maak met je linkerhand een kommetje, leg de rechterhand daarin met gebogen vingers., en de duim omhoog. Handen op navel hoogte houden.
Monday #4; Shivanlingua: stimulates energy.

What: fatigue and an energy dip, any time you need it.

How: As required 2 x 5 minutes per day. With your left hand a bowl, place the right hand with bent fingers therein., And the thumbs up. Hands on navel informed.

dinsdag 28 februari 2012

Geen blog / No blog

Wegens een overlijden in mijn vriendenkring is er tot maandag 19 maart geen blog.

----------------------

Because of a death in my circle of friends there will be no blog till monday march 19th.

zondag 26 februari 2012

Zondag / sunday #4 (quotes)

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

~ Dalai Lama

vrijdag 24 februari 2012

Vrijdag / Friday #4 (Do-In / Yoga)

Vrijdag #4; Child pose

Het helpt om de heupen, dijen en enkels te rekken en het verminderen van stress en vermoeidheid. Het ontspant de spieren aan de voorkant van het lichaam, en rekt ondertussen zacht en passief de spieren van de rug.

Pas op met knieklachten! Het mag geen pijn doen.
Als je zwanger bent zorg er dan goed voor dat je buik tussen de knieën ligt, je buik mag niet op je benen rusten.

1. Ga op de vloer op de knieën zitten. De knieën en de hakken moeten bij elkaar worden gehouden. Rust nu met het zitvlak op de hakken.
2. Spreid vervolgens de knieën een stukje uit elkaar.
3. Buig nu de romp voorwaarts en breng het hoofd mee naar beneden.
4. Raak met het voorhoofd de grond aan. De buikspieren zouden nu tussen de dijen moeten liggen.
5. Strek de armen vervolgens uit en probeer de enkels aan te raken of plaats deze in het verlengde van het lichaam, boven het hoofd.
6. Plaats vervolgens de handpalmen plat op de grond.

Houd deze positie minimaal 30 seconden aan, blijf normaal ademhalen. Ga uiteindelijk weer rechtop zitten wanneer u inademt.

source: http://yoga.isport.com/yoga-guides/how-to-do-childs-pose-in-yoga


Friday #4; Child pose

It helps to strech the hips, thighs and ankles and reduce stress and fatigue. It relaxes the muscles in the front of the body, while soft and passive stretches the muscles of the back.

Be careful with knee problems! It should not hurt.
If you are pregnant make sure that your belly is between the knees, your belly should not rest on your legs.

1. Sit on the floor on the knees. The knees and hocks should be held together. Now rests with the buttocks on the heels.
2. Then spread the knees a little further apart.
3. Now bend the body forward and bring the head down.
4. Touch with your forehead to the ground. The abdominal muscles should now lie between the thighs.
5. Stretch your arms out and then try to touch the ankles or place them in the extension of the body, above the head.
6. Place the palms flat on the ground.

Hold this position for at least 30 seconds, keep breathing normally. Sit up when you breathe in.

donderdag 23 februari 2012

Donderdag / Thursday #4 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #4; Yin Yang

Binnen de 5 elementen houden we ook altijd rekening met de Yin Yang balans. Daarom nu eerst de wetten van Yin Yang, voordat ik verder ga met de 5 elementen. Het is de basis van alles, en hoewel iedereen het symbool kent, kent niet iedereen de betekenis.

Alles heeft een yin en yang kant
Alles heeft een yin en een yang kant; er is dag (yang) en nacht (yin), en is hard (yang) en zacht (yin), er is een uitgaande beweging (yang) en een ingaande beweging (yin). Maar elk yang aspect kan zelf weer opgedeeld worden in een yin en yang kant. Het begin van de dag is meer yin dan het middaguur dat helemaal yang is. Een prei die de lucht in schiet is yang, maar zijn wortel is yin.

Yin en yang zijn afhankelijk van elkaar
Yin en yang zijn afhankelijk van elkaar. Niets is absoluut yin of yang. Yin en yang staan in een relatieve verhouding tot elkaar. Het bovenlichaam is yang ten opzichte van het onderlichaam dat yin is. Maar de bovenbenen zijn weer yang ten opzichte van de onderbenen die yin zijn. Een tijger is yang ten opzichte van een poes die in verhouding tot de tijger yin is. Maar de poes is weer yang ten opzichte van een muis.

Yin en yang vullen elkaar aan
Yin en yang vullen elkaar aan. Je zou ook kunnen zegen dat yin en yang elkaar in evenwicht houden. Als je heel hard gewerkt hebt, heb je daarna behoefte aan rust. Als je goed uitgerust bent, ben je er klaar voor om weer aan het werk te gaan. Daarbij is het opvallend dat yang niet zonder yin kan. Als je te lang te hard werkt zonder voldoende rust, put yang yin uit. Op een gegeven moment zijn er geen reserves meer en kun je niet meer werken.

Yin en yang gaan in elkaar over
Yin en yang gaan in elkaar over. De dag gaat na het bereiken van zijn hoogtepunt op het middaguur, onherroepelijk richting avond en nacht. Heel erg hoge koorts kan omslaan in koude rillingen. Als je je helemaal uitrekt zoals bij het wakker worden, ontstaat ook vanzelf weer een intrekkende beweging voordat je weer gewoon rechtop staat. Dit in elkaar overgaan van yin en yang is een dynamische beweging. Zonder die beweging zou er geen verandering zijn. En verandering is de basis van het leven.
Thursday #4; Yin Yang

Within the 5 elements, we always consider the Yin Yang balance. So first the laws of Yin Yang, before I continue with the 5 elements. It is the basis of everything, and although everyone knows the symbol, not everyone knows the meaning.

Everything has a yin and yang side
Everything has a yin and a yang side, there is day (yang) and night (yin) and hard (yang) and soft (yin), there is an outward movement (yang) and an input motion (yin). But every yang aspect can itself be divided into a yin and yang side. The beginning of the day is more yin than noon which is completely yang. A leek shoots in the air is yang, but its root is yin.

Yin and yang are interdependent
Yin and yang are interdependent. Nothing is absolutely yin or yang. Yin and yang are in a relative proportion to each other. The upper body is yang with respect to the lower part of which is yin. However, the upper legs are again yang with respect to the lower legs, which are yin. A tiger is yang compared to a cat in relation to the tiger yin. However, the cat's yang with respect to a mouse.

Yin and yang are complementary
Yin and yang are complementary. You could also say yin and yang are in balance. If you have worked very hard, you then need to rest. If you're well rested, you're ready to get back to work. It is striking that yang can not do without yin. If you work too hard for too long without proper rest, well yang exhaust yin. At one time there are no more reserves and you can no longer work.

Yin and yang merge into each other
Yin and yang go together. The day, after reaching its peak at midday, will irrevocably go towards evening and night. Very high fever can turn into cold chills. If you do stretch your body at waking up, it will also automatically have a retracting movement again just before you get upright. This merge into each other of yin and yang is a dynamic movement. Without that movement there would be no change. And change is the basis of life.

woensdag 22 februari 2012

woensdag / wednesday #4 (voeding / nutrition)

Woensdag #4; Ontbijt Polenta met perzik

[ verwarmend en bouwt de Qi op ]

Polenta koken,
beetje boter of room, honing of gerstemout toevoegen
Kaneel, gemalen Gember, een snufje zout en paar druppels citroen toevoegen
goed doorroeren

In een tweede (warme) pan
1 eetlepel abrikozensap (of appelsap) met wat rozijnen een paar minuten zachtjes laten koken
Perzikstukjes toevoegen en laten opwarmen.

Schep de perzikstukjes over de polenta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Wednesday #4; Breakfast Polenta with peach

[Warming and builds the Qi]

Cook the Polenta
add a little bit of butter or cream, and honey or barley malt
add Cinnamon, ground ginger a pinch of salt and add few drops of lemon
Stir

In a second (hot) pan
boil 1 tablespoon apricot juice (or apple juice) with some raisins for a few minutes simmer
add some small pieces Peach, let it warm up.

Finish by placing the pieces of peach over the polenta.

dinsdag 21 februari 2012

Dinsdag / Tuesday #3 (Tsubo)

Dinsdag #3; Galblaas 20

Het verlicht pijn in de ogen, werkt tegen kloppende hoofdpijn, stijve nek, duizeligheid.
Ja, inderdaad ook een goed punt tegen een kater. [ handig in deze carnavalstijd ;-) ]

Plaats je duimen op je achterhoofd, tegen de schedelrand, in het midden.
Schuif je duimen nu iets naar buiten, nog steeds langs de schedelrand.
Na de nekspier kom je in een kuiltje.
Sluit je ogen en laat je hoofd langzaam naar achteren zakken om de druk te verhogen.
Hou deze positie een minuut aan.
Als je het voelt kloppen onder je duimen geef dan wat minder druk.

Kom weer rustig met je hoofd omhoog en open je ogen.
Tuesday #3; Galbladder 20

It relieves pain in the eyes, works against throbbing headache, stiff neck, dizziness.
Yes, indeed a good point for a hangover.

Place your thumbs on the back of your head, against the skull edge, in the middle.
Slide your thumbs now slightly outward, still along the cranial edge.
After the neck muscle you get into a hole.
Close your eyes, let your head slowly back down to increase the pressure.
Hold this position for a minute.
If you feel the beat under your thumbs give less pressure.

Come back quietly and open your eyes.

maandag 20 februari 2012

Maandag / Monday #3 (Mudra)

Maandag #3; Versterken van het geheugen

Rechterhand: duim, wijs-, middel- en ringvinger tegen elkaar.
Linkerhand: duim, wijs- en ringvinger tegen elkaar, pink tegen de duimwortel.

Dagelijks 4 x 10 minuten, minimaal 7 min tussentijd.

---- ----


Monday #3; Strengthen the memory

Right hand: thumb, index, middle and ring fingers together.
Left hand: thumb, index and ring fingers together, little finger against the thumb root.

Daily 4 x 10 minutes, at least 7 min apart.

zondag 19 februari 2012

Zondag / Sunday #3 (Quotes)

Zondag / Sunday #3

When dealing with people, let us remember we are not dealing with creatures of logic.
We are dealing with creatures of emotion, creatures bustling with prejudices and motivated by pride and vanity.
~Dale Carnegie~

zaterdag 18 februari 2012

vrijdag 17 februari 2012

Vrijdag / Friday #3 (Do-In / Yoga)

Vrijdag #3; Driehoek

Ga in een grote spreidstand staan, armen schouderhoogte.
Rechter-knie licht buigen, op uitademing bovenlichaam zonder draaien naar rechts buigen.
Rechter-hand laten steunen op enkel of voet, rustig Rechter-knie strekken

Linker-arm verticaal naar boven, verruim de borstkas – schouderbladen naar elkaar toe.
Kijk naar je Linker-hand of recht naar voren.

Adem 6 keer diep in en uit

Buig de Rechter-knie, draai je bovenlichaam naar rechts zodat deze boven het Rechter-been is.
Steun met beide handen op de grond.
Gewicht naar voren plaatsen.
Linker-voet in looprichting draaien en aansluiten bij Rechter-voet (stap zetten)

Blijf 3 ademhalingen hangen en rol (op inademing) langzaam omhoog.

Herhaal aan de andere kant.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Friday # 3; Triangle

Stand up, Spread your legs, arms shoulder height.
Right knee slightly bent, bend your upper body on exhalation without turning to the right.
Place youre right hand, resting on the ankle or foot, slowly stretch your Right-knee.

Bring your Left-arm vertically upwards, expand the chest - bring your shoulder blades together.
Look to your left-hand or straight ahead.

Breathe deeply in and out 6 times

Bend the right knee, twist your torso to the right so it's positioned above your right leg.
Place both hands on the ground.
Move weight facing forwards.
Left foot in direction of rotation and join right-foot (step)

Stay there hanging for 3 breaths and roll (on inhalation) slowly upwards.

Repeat on the other side.

donderdag 16 februari 2012

Donderdag / Thursday #3 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #3; Sheng en Ko-cyclus

Hout Vuur Aarde Metaal Water
Yin meridiaan Lever Hart Milt Longen Nier
Yang meridiaan Galblaas Dunne Darm Maag Dikke Darm Blaas

Zoals al eerder verteld volgen de 5 elementen elkaar op in fases, en vormen zo een eeuwigdurende cirkel. De fase hebben een vaste volgorde; Hout - Vuur - Aarde - Metaal - Water - Hout - Vuur ... etc. Dit heet de Sheng of voedende cyclus (moeder voedt kind). Is er een tekort van meridiaan energie, kan dit ontstaan doordat de voorgaande fase niet genoeg voeding doorgeeft.
Bij een teveel aan meridiaan energie kan de oorzaak liggen in een moeder die het kind overvoedt, overdaad schaadt.
Stagnerende Lever-Qi (volte) kan leiden tot blokkades van Hart-energie (hartkloppingen, hoge bloeddruk). De klachten uiten zich dan bij het Vuur element/Hart, maar kunnen alleen goed behandeld worden als de Lever-Qi (Hout) ook behandeld wordt.

Daarnaast is er een bijstellende/controlerende cyclus (Ko-cyclus). Een element oefent invloed uit op een verder gelegen element, zoals Hout naar Aarde (oma let op kleinkind). Een verstoring in meridiaan energie kan ook ontstaan doordat er een te sterke controle heerst. Als de Lever-Qi (Hout) te sterk is kan deze leiden tot onderdrukking van Milt-Qi/Maag-Qi. De eventueel ontstane maagklachten komen dan uit een verstoring van het Hout-element.


Sheng = Creatie Cyclus:
Hout voedt het vuur
Vuur schept aarde (as)
De aarde herbergt metaal
Metaal draagt water
Water voedt hout.

Ko = Controlerende Cyclus:
Hout verdeelt de aarde
Aarde absorbeert water
Water dooft vuur
Vuur smelt metaal
Metaal hakt door hout.

---- ----


Thursday #3; Sheng and Ko-cycle

                                                                       
Wood Fire Earth Metal Water
Yin meridian Liver Heart Milt Lungs Kidney
Yang meridian Gallbladder Small Intestine Stomach Large Intestine Bladder

As previously told the 5 elements follow each other in phases, forming a perpetual circle. The phase have a fixed order; Wood - Fire - Earth - Metal - Water - Wood - Fire ... etc. This is called the Sheng or nutrient cycle (mother feeds child). Is there a shortage of meridian energy, this may arise because the previous stage passes not enough food.
Too much energy meridian can be the cause by a mother who feeds excess.
Stagnant Liver Qi (fullness) can lead to blockages of Heart-energy (palpitations, high blood pressure). The symptoms manifest themselves than with the Fire element / Hart, but can only be treated well when the Liver Qi (wood) is also treated.

In addition there is a control cycle (Ko-cycle). An element exerts influence on a distant element, such as Wood to Earth (grandmother watches over grandchild). A disturbance in the meridian energy can also occur because there is too strong control prevails. When the Liver Qi (wood) is too strong it can lead to suppression of Spleen-Qi/Stomach-Qi. Any resulting gastrointestinal symptoms come than from a disruption of the Wood element.


Sheng = Creation Cycle: (black arrow)
Wood nourishes the fire
Fire creates earth (ash)
The earth is home to metal
Metal carries water
Water nourishes wood.

Ko = Controlling Cycle: (red arrow)
Wood divides the earth
Earth absorbs water
Water extinguishes fire
Fire melts metal
Metal cut through wood.

woensdag 15 februari 2012

woensdag / wednesday #3 (voeding / nutrition)

Woensdag #3; gember-vlierbloesem-drank tegen verkoudheid

Ingrediënten
Verse gember (circa 3 centimeter, in plakjes gesneden)
½ l water
Vlierbloesemsiroop (zelfgemaakt of bijv. van ekoland)
Scheutje citroensap

Bereiding
Het water met de verse gember aan de kook brengen en tien minuten laten koken. Vervolgens vlierbloesemsiroop in de gewenste hoeveelheid toevoegen en met citroensap op smaak brengen.

De bereiding helpt bij opkomende verkoudheid of kan preventief tegen verkoudheid worden ingezet.

(bron: www.5elementenvoeding.nl)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Wednesday #3; ginger-elderflower drink for colds

Ingredients
Fresh ginger (about 3 inches, sliced)
½ l water
Elderflower Syrup (homemade or eg Ekoland)
lemon juice

preparation
Bring the water with the fresh ginger to boil and let it cook for ten minutes. Then add elderflower syrup and lemon juice in the desired quantity to taste.

The preparation helps emerging cold or can be deployed preventive against colds.

(source: www.5elementenvoeding.nl)

dinsdag 14 februari 2012

Dinsdag / Tuesday #2 (Tsubo)

Dinsdag #2; Blaas2 (verkoudheid, hoofdpijn, vermoeide ogen)

Ga comfortabel op een stoel zitten, plaats je voeten stevig op de grond.
Adem rustig in en uit.
Zet eventueel je ellebogen op een tafel.
Plaats je duimen op de bovenrand van de oogkassen, in het deukje wat voelbaar is, naast je neus.
Sluit je ogen en laat het gewicht van je hoofd op je duimen rusten.
Hou deze positie ongeveer een minuut aan.
Haal je duimen daarna weer van de oogkassen en adem nog 3x rustig in en uit met je ogen gesloten.
Open je ogen weer.

(zie foto; Bl= Blaas)

----

----


Tuesday # 2; Bladder2 (colds, headaches, tired eyes)

Sit comfortably on a chair, place your feet firmly on the ground.
Breathe slowly in and out.
Put your elbows on a table if necessary.
Place your thumbs on the top edge of the eye sockets, in the indentation which is felt next to your nose.
Close your eyes and let the weight of your head rest your thumbs.
Hold this position for about a minute.
Remove your thumbs and take 3x a quiet breath with your eyes closed.
Open your eyes again.

(picture; Bl= Bladder)

maandag 13 februari 2012

Maandag / Monday #2 (Mudra)

Maandag #2; Begin de dag goed
(Ushas)

Deze mudra brengt de energie op gang na het opstaan. ‘t Geeft een goed humeur, iedere dag zo'n 5 minuten doen, bijvoorbeeld vlak na het wakker worden als je nog in bed ligt.

1. Vouw je handen (met je rechter duim tussen je linker duim en linker wijsvinger)
2. Ontspan je vingers en laat je handen rusten op je borst of buik.
3. Adem 3x rustig in en uit, op de derde inademing strek je langzaam je armen boven je hoofd (met je vingers nog steeds gevouwen)
4. Zodra je armen volledig gestrekt zijn, adem je weer 3x diep in en uit.
5. Waarschijnlijk voel je spanning in je vingers, polsen, armen, schouders en nek, probeer te ontspannen bij iedere ademhaling.
(Indien dit te zwaar is voor de schouders breng op een inademing de armen weer omhoog en op een uitademing weer naar de buik of borst.)
6. Begin met een visualisatie of geniet gewoon van het moment. (ongeveer 5 minuten)
7. Ontvouw de handen, breng ze naast je lichaam, rek jezelf uit en sta rustig op.

---- ----


Monday # 2; Wake
(Ushas)

This mudra starts the energy going after waking. It brings a good mood, do it every day for about 5 minutes, for example, just after waking up when you're still lying in bed.

1. Fold your hands (with your right thumb between your left thumb and left index finger)
2. Relax your fingers and let your hands rest on your chest or abdomen.
3. Breathe 3x quietly in and out, on the third breath slowly stretch your arms above your head (with your fingers still folded)
4. Once your arms are fully extended, you breathe deeply in and out again for 3x.
5. Probably you feel tension in your fingers, wrists, arms, shoulders and neck, try to relax with each breath.
(If this is too heavy for the shoulders, on inhalation bring the arms back up and on exhale back on the abdomen or chest.)
6. Start with a visualization or just enjoy the moment. (for about 5 minutes)
7. Unfold your hands, bring them alongside your body, stretch yourself and stand up slowly.

zondag 12 februari 2012

Zondag / Sunday #2 (Quotes)

Zondag / Sunday #2

Forget injuries, never forget kindnesses.

~Confucius~

zaterdag 11 februari 2012

Zaterdag / Saturday #2 (inspiratie / inspiration)

Zaterdag / Saturday #2; Cadeau verpakken / Gift wrapping

vrijdag 10 februari 2012

Vrijdag / Friday #2 (Do-In / Yoga)

Vrijdag #2; Grote Sneeuw

Deze oefening stimuleert de energiestroom door het hele lichaam. Ze heeft een genezende werking bij keelontstekingen, middenrifpijn, hoesten door ademhalingsmoeilijkheden en bij bloedingen van de aars. Deze oefening is verder erg effectief voor het verbeteren van het gezichtsvermogen en het verwarmen van het hele lichaam.

Ga rechtop staan. Breng je geest tot rust en adem licht in en uit.

Strek je armen horizontaal zo ver mogelijk zijwaarts uit

Begin dan rond te lopen. Marcheer als een soldaat tijdens de parade: trek de knieën hoog op en stamp flink op de grond wanneer je je voeten neerzet.

Doe deze oefening 3 minuten lang

Blijf nog even stilstaan, adem goed naar de onderbuik en ontspan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Friday #2; Great Snow

This exercise stimulates the flow of energy throughout the body. She has healing properties for throat infections, diaphragmatic pain, coughing, breathing difficulties and bleeding through the anus. This practice is also very effective for the improvement of vision and the heating of the whole body.

Stand up straight. Bring your mind to rest and breathe in and out of light.

Stretch your arms horizontally sideways as far as possible.

Then start walking around. March as a soldier during the parade: pull the knees high and significant, stamp on the floor when you put your feet down.

Do this exercise for 3 minutes

Stay still for a moment, breathe properly to the lower abdomen and relax.

donderdag 9 februari 2012

Donderdag / Thursday #2 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #2; schema.

Tabel van de 5 elementen
Simpel gezegd geeft de relatie van klachten met de fase/elementen meer inzicht in de (energie)disbalans en kan je dit gebruiken bij de behandeling. Zo kan je bijvoorbeeld bij oogklachten kijken naar het element Hout en dan vooral de Levermeridiaan.

Hout Vuur Aarde Metaal Water
Seizoen Lente Zomer Nazomer Herfst Winter
Klimaat Wind Hitte Damp Droogte Koude
Yin meridiaan Lever Hart Milt Longen Nier
Yang meridiaan Galblaas Dunne Darm Maag Dikke Darm Blaas
Zintuigen Ogen Tong Mond Neus Oren
Weefsel Pezen Bloedvaten Spieren Huid Botten
Emotie Kwaadheid Vreugde Zorgen Verdriet Angst
Smaak Zuur Bitter Zoet Scherp Zout


---- ----


Thursday # 2; schedule.

Table of the 5 elements
Simply put, the relationship of complaints to the phase / elements gives more insight into the (energy) imbalance and could be used in the treatment. Example, you can look with eye complaints to the Wood-element and especially the Liver Meridian.

Wood Fire Earth Metal Water
Season Spring Summer Late summer Fall Winter
Climate Wind Heat Vapor Drought Cold
Yin meridian Liver Heart Milt Lungs Kidney
Yang meridian Gallbladder Small Intestine Stomach Large Intestine Bladder
Senses Eyes Tong Mouth Nose Ears
Tissue Tendons Veins Muscles Skin Bones
Emotion Anger Joy Ensure Sorrow Fear
Taste Acid Bitter Sweet Sharp Salt


woensdag 8 februari 2012

woensdag / wednesday #2 (voeding / nutrition)

woensdag #2; verwarmen en verkoelen

In het Westen kijken wij wat er in voeding zit voordat we het eten. We tellen vetten, calorieën, suikers etc. Terwijl in de Chinese leer er wordt gekeken wat de voeding voor je kan doen, wat het betekend nadat je hebt gegeten. Hierbij kan je denken aan de thermische waarden; heet, warm, neutraal, verkoelend, koud.

In de Chinese leer kijkt men naar Yin en Yang. Verwarmen is Yang, Koelen is Yin.
In de winter is het koud en dus wil je meer warmte binnen krijgen, voeding moet dan dus meer Yang zijn. In de zomer kan je het lichaam helpen met verkoelen door meer Yin te eten.

Verwarmen
Iedereen weet wel dat het eten van chili's of pepers tot warmte (of oververhitting) leidt; je gaat er van zweten, krijgt een brandend gevoel, je gezicht loopt rood aan, je wilt blussen. Ga echter niet blussen met water, net als met vuur geeft het stoom en dat is nog heter. Blus met een stukje brood, en pas na afkoeling wat drinken.

Verkoelen
Te veel koelen is ook niet goed, ook niet in een hete zomer. Als water afkoelt wordt het dikker en trager en vormt het ijs. Ditzelfde gebeurd in je lichaam met je bijvoorbeeld je spijsvertering. Je lichaam zal bezig zijn om de temperatuur op peil te houden in plaats van het verteren van het voedsel. Diarree, buik- en maagkrampen kunnen dan eenvoudig ontstaan.
Drink liever lauw of lauwwarm water, en niet of weinig tijdens het eten, laat het speeksel die taak overnemen.

Ingrediënten
Koud(=Yin: Tomaat, Augurk, Ananas, Kiwi, Yoghurt, Rauwkost, Mineraalwater, Sla, Radijs, Komkommer, Zomerpompoenen, Yoghurt
Neutraal: Wortelen, Bonen, Granen, Peulvruchten, Noten, Rundvlees
Warm (=Yang): Lamsvlees, Wortelen, Koolsoorten, Pastinaak, Ginseng, Vis, Pluimvee, Gedroogde Kruiden, Specerijen

Wat kan je doen?
Als je het dus veel koud hebt, zou je kunnen proberen om "heter" te eten, meer Yang. Heb je het snel warm of altijd gloeiende wangen, dan kan je verkoelender, meer Yin, eten.
Belangrijk is wel dat je altijd rustig eet, er de tijd voor neemt en goed kauwt. De vertering begint al in de mond!
Maar meest belangrijk is dat je er plezier van hebt. Ga niet krampachtig met de regels om, geniet!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Wednesday # 2; heating and cooling

In the West we look what is in food before we eat. We count fat, calories, sugars, etc. While in the Chinese doctrine is being looked at what the food can do for you, what it means after you've eaten. Here you can think of the thermal values, hot, warm, neutral, cooling, cold.

In the Chinese way we look at Yin and Yang. Warming is Yang, Yin is cooling.
In winter it's cold and you want more warmth, so food should be more Yang. In the summer you can help the body to cool off by eating more yin.

Warming
Everyone knows that eating chili peppers leads to heat (or overheating), you're going to sweat, get a burning feeling, your face goes red, you want to extinguish. Do not extinguish with water, as with fire the water gives steam and that is even hotter. Extinguish with a piece of bread, and after cooling drink.

Cooling
Too much cooling is not good, even in hot summer. As water cools, the thicker and slower it's get and forms ice. The same is happening in your body with for example, your digestion. Your body will be engaged to keep the temperaturelevel in stead of the digestion of the food. Diarrhea, abdominal and stomach cramps may simply occur.
Drink rather tepid or lukewarm water, and little or not at dinner, let the saliva take over that task.

Ingredients
Cold (=Yin): Tomato, Gherkin, pineapple, kiwi, yogurt, raw vegetables, mineral water, Lettuce, Radish, Cucumber, Summer Squashes, Yogurt
Neutral: Carrots, Beans, Grains, Legumes, Nuts, Beef
Hot (=Yang): Lamb, Carrots, cabbage, parsnip, Ginseng, Fish, Poultry, Dried Herbs, Spices

What can you do?
If you feel cold most of the time, you could try to eat "hotter", more Yang. Are you quickly warm or always have glowing cheeks, you can eat "cooler", more Yin.
It is important that you always eat quietly, take your time and chew well. Digestion begins in the mouth!
But most important is that you enjoy it. Do not frantically to the rules, enjoy!


dinsdag 7 februari 2012

Dinsdag / Tuesday #1 (Tsubo)

Tsubo is de japanse naam voor drukpunt. De tsubo's worden gebruikt in de shiatsu, maar er zijn ook punten die je eenvoudig bij jezelf kunt doen.

Dinsdag #1; Tsubo - Dikke Darm 20 en Maag 3 (verkoudheid)

En vanwege de vele verkoudheden vandaag Dikke Darm 20 en Maag 3, voor verlichting van de neus en sinus.

Ga comfortabel op een stoel zitten, plaats je voeten stevig op de grond.
Adem 6x rustig in en uit.
Plaats je middelvinger naast de neusvleugels (Dikke Darm 20 / Li20)
en je wijsvinger daar naast in dezelfde lijn met je pupil (Maag 3 / St3).
(zie foto; Li= Large Intestine = Dikke Darm en St = Stomach = Maag)
Geef licht druk in opwaartse richting (tegen jukbeen).
Blijf rustig doorademen en hou de lichte druk ongeveer een minuut aan.
Laat de handen zakken en adem nogmaals 6x rustig in en uit.Tsubo is the Japanese name for pressure point. The tsubo's are used in shiatsu, but there are points that you can easily do yourself.
Tuesday # 1; Tsubo - Large Intestine 20 and Stomach 3 (cold)

And today because of the many colds Large Intestine 20 and Stomach 3, for relief of nasal and sinus.

Sit comfortably on a chair, place your feet firmly on the ground.
Breathe gently in and out for 6x.
Place your middle finger next to the nostrils (Large Intestine 20 / Li20)
and your index finger next to it in the same line with your pupil (Stomach 3 / St3).
(see photo, Li = Large Intestine and St = Stomach)
Give light pressure in upward direction (to cheek).
Keep breathing calmly and hold the light pressure for about one minute.
Release the hands and breath gently in and out 6x again.


maandag 6 februari 2012

Maandag / Monday #1 (Mudra)

Wat is een Mudra?

Met mudra (letterlijke betekenis zegel of gebaar) is een term uit Indiase cultuur waarmee een symbolische houding van de hand wordt bedoeld of een artistieke religieuze beeltenis, zoals een schilderij of een sculptuur van een heilige.
Meestal zie je het bij meditatie, maar ook het vouwen van de handen om te bidden is een mudra.
Een mudra bevordert het doorstromen van de energie tussen de vingers, maar kan ook gebruikt worden om de concentratie te verhogen.


Mudra-set om energie te balanceren (http://www.eclecticenergies.com)

Set van vier mudra's voor het balanceren van energie, die in een reeks gebruikt worden.
Raak afwisselend de toppen van elke vinger aan met de top van je duim. Houdt ze voor een paar seconden tegen elkaar, en doe dat in totaal voor een paar minuten. Doe het met beide handen tegelijk.

Dit is een simpele manier om je energie te balanceren, die je vrijwel overal kunt doen, terwijl je zit, staat, loopt of ligt.
Het algemene effect is dat je kalmer wordt, meer ontspannen en geconcentreerd.
De afzonderlijke mudra's (handposities) hebben de volgende effecten:

1. Duim raakt de top van de wijsvinger
Opent de wortelchakra, en beweegt meer energie naar de benen en het onderlichaam. Maakt je kalmer en meer geconcentreerd.

2. Duim raakt de top van de middelvinger
Bevordert geduld.

3. Duim raakt de top van de ringvinger
Energie, stabiliteit en zelfvertrouwen.

4. Duim raakt de top van de pink
Intuitie en gevoel.

What is a Mudra?

Mudra (literally seal or gesture) is a term from Indian culture which is a symbolic hand position meant as an artistic or religious image, like a painting or a sculpture of a saint.
Usually you see it in meditation, but also folding the hands in prayer is a mudra.
A mudra promotes the flow of the energy between the fingers, but can also be used to increase the concentration.


Mudra set for balancing energy (http://www.eclecticenergies.com)

Set of four mudras for balancing energy that are used in a sequence.
Alternately touch the tips of each finger with the tip of your thumb. Keep each connected for a few seconds or longer and do for a few minutes total. Do this with both hands simultaneously.

This is a simple way of balancing your energy that you can do almost anywhere, while sitting, standing, walking, lying down.
The overall effect is that you get calmer, more relaxed and concentrated.
The separate mudras (hand positions) have the following effects:

1. Thumb touches tip of index finger
Opens the Root chakra, and moves more energy to the legs and lower body. Makes one calmer and more concentrated.

2. Thumb touches tip of middle finger
Fosters patience.

3. Thumb touches tip of ring finger
Energy, stability and self-confidence.

4. Thumb touches tip of pinky finger
Intuition and feeling.


zondag 5 februari 2012

Zondag / Sunday #1 (Quotes)

Zondag / Sunday # 1

Be Content with what you have; rejoice in the way things are.
When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you.

~Lao Tzu~

zaterdag 4 februari 2012

vrijdag 3 februari 2012

Vrijdag / Friday #1 (Yoga & Do-In)

Vrijdag #1; Blaas-Nier strekking

De Blaas en Nier meridiaan vallen in het element Water en dus in de winter.
De nieren zijn de reservoirs van onze vitaliteit. De blaas zuivert het lichaam.

In zithouding (met gesloten en gestrekte benen, de romp, nek, hoofd rechtop)
Bij het inademen breng je de armen gestrekt naar boven.
Bij het uitademen buig je voorwaarts en breng je de handen naar de voeten en het hoofd naar de knieën.
Probeer met je handen je voeten te strekken (trek je tenen naar je toe). Mocht je niet bij je tenen komen leg dan je handen op de scheenbenen om zo een maximale strekking te krijgen.

Houd minimaal 5 ademhalingen aan, op een inademing kom weer in zithouding met je armen hoog, op een uitademing laat je de armen weer langzaam zakken.

Ter voorbereiding of als de oefening met beide benen gestrekt te zwaar is, kan je ook één been buigen en de voet in de knie plaatsen en vervolgens naar voren buigen. De kant die het makkelijkst gaat als eerste en wat langer aanhouden dan de moeilijke kant. Niet vergeten beide kanten te doen natuurlijk!

- - - -
- - - -


Friday #1; Bladder Kidney Meridian stretching

The Bladder and Kidney meridian belong to the Water element, so in winter season.
The kidneys are the reservoirs of vitality. The bladder cleanses the body.

In sitting position (You're sitting with closed and straight legs, torso, neck, head straight.)
While breathing in bring your arms extended upward.
When you exhale bend forward and bring your hands to the feet and head to the knees.
Try to reach your feet with your hands to stretch (pull your toes toward you). If you're not able to reach your toes put your hands on the shins in order to get maximum effect.

Keep at least 5 breaths, when breathing in come back in a sitting position with your arms high, on the exhale, let your arms slowly drop again.

In preparation, or if the exercise with both legs stretched is too heavy, you can also bend a leg and place the foot in the knee, then bend forward. The side that which is the easiest is first and keep the stretch longer than the difficult side. Do not forget to do both sides!
donderdag 2 februari 2012

Donderdag / Thursday #1 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #1; 5 elementen, de basis.

Binnen de Shiatsu en de Traditionele Chinese Geneeswijze maakt men gebruik van de 5 elementen.
Deze bestaan uit Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.
Aan ieder element zijn meridianen gekoppeld, maar ook de seizoenen, kleuren, geuren, emoties, klimaat, geluiden en meer.

De elementen volgen elkaar op in oplopende processen, net zoals de natuur;
Hout = Lente
Vuur = Zomer
Aarde = Nazomer
Metaal = Herfst
Water = Winter

We noemen Hout ook wel de moeder van Vuur, omdat Hout in het proces voor Vuur komt. Hout voedt vuur. Zo is Vuur weer de moeder van Aarde, Aarde de moeder van Metaal, Metaal de moeder van Water en Water is weer de moeder van Hout. De cirkel is hiermee rond en blijft doorgaan.
Via deze cirkel kan je verstoringen in de elementen achterhalen.

Krijgt een kind genoeg voeding van de moeder? (is er genoeg Hout om het Vuur te laten branden?)
Is het kind zo hongerig dat het moeder leeg trekt? (moet er non-stop Hout op het Vuur gegooid om het te laten branden?)
Of is de moeder overheersend en geeft het kind een overvloed? (te veel Hout op het Vuur, zodat het een oncontroleerbare brand wordt?)

Een verstoring in deze cyclus, die ook wel Voedende of Sheng-cyclus wordt genoemd, is van invloed op de opeenvolgende elementen en kan tot klachten leiden. Daarom zal een therapeut niet alleen naar het element van de klacht kijken maar ook naar de relatie met de overige elementen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Thursday #1; 5 Elements, de basic

Within the Shiatsu and Traditional Chinese Medicine, we use the 5 elements.
These consist of Wood, Fire, Earth, Metal and Water.
Meridians are linked to each element, but also the seasons, colors, smells, emotions, climate, sounds and more.

The elements follow each other in ascending processes, like nature;
Wood = Spring
Fire = Summer
Earth = Indian summer
Metal = Autumn
Water = Winter

We call Wood the mother of Fire, as Wood comes before Fire in the process. Wood feeds fire. So the mother of Fire is Earth, Earth is the mother of Metal, Metal is the mother of Water and Water is the mother of Wood. This creates a circle which continues.
Through this circle you can find disbalans in the elements.

Does the child gets enough nutrients from the mother? (is there enough wood for the fire to burn?)
Is the child so hungry that it pulls the mother empty? (must be non-stop throwing wood on the fire to let it burn?)
Or is the mother dominant and gives the child an abundance? (too much wood on the fire, making it an uncontrollable fire?)

A disruption in this cycle, known as Sheng- or Nourishing-Cycle, affects the successive elements and can cause symptoms. Therefore, a therapist will not only look at the element of the complaint but also look at the relationship with the other elements.

woensdag 1 februari 2012

woensdag / wednesday #1 (voeding / nutrition)

Woensdag #1; Gember

Deze koude tijd is het moment om het over verwarmende voeding te hebben, en het ingrediënt bij uitstek is gember.
Gember is enorm goed voor een goede spijsvertering en het verbranden van calorieën. Met gember haal je meer bouwstenen uit je voeding.

In gember zitten veel medicinale werkzame stoffen. In gemberpoeder zit specifiek ook shogaol. In totaal zitten in gember 17 medicinale werkbare stoffen.

Gember is zuiverend en werkt pijnstillend. Gember is een antioxidant, werkt antiseptisch, slijmoplossend, ontspannend, stimulerend, ontgiftigend, ademverfrissend, is goed tegen griep, verkoudheid, slijmvliesontsteking, vermoeidheid, hoge bloeddruk, bloedstolsels, hoofdpijn, migraine, misselijkheid, koorts, darmklachten, diarree, menstruatiepijn, impotentie, kortom gember heeft veel voordelen.

Maak je eigen gemberthee;
Voor 1 liter heb je nodig:

o Ongeveer 1,5 á 2 cm gemberwortel
o Kokend water
o Kaneelstokje

Laat het water koken en voeg daar de gemberwortel aan toe. Op laag vuur nog zo’n 25 minuten laten doorkoken.

Voeg nog 5 minuten het kaneelstokje erbij. Dan zit je dus op een half uur totale kooktijd.
Kaneel en gember verwijderen.

De siroop kan je af laten koelen en dan een ½ beker met siroop aanvullen met kokend water. De thee is dan niet echt kokend heet maar kan je meteen drinken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Wednesday #1; Ginger

This cold period is the perfect time to talk about warming nutrition, and the ingredient is ginger.
Ginger is very good for digestion and burning calories. Ginger gives you more modules from your diet.

In ginger are many medicinal substances. In ginger powder specifically shogaol. In total, ginger has 17 medicinal workable substances.

Ginger is purifying and relieves pain. Ginger is an antioxidant, works antiseptic, expectorant, relaxing, stimulating, detoxifying, breath refreshing, good against flu, colds, catarrh, fatigue, high blood pressure, blood clots, headaches, migraines, nausea, fever, intestinal problems, diarrhea, menstrual pain, impotence, In short; ginger has many advantages.

Make your own ginger tea;
For 1 liter you will need:

o Approximately 1.5 to 2 cm ginger
o Boiling water
o Cinnamon Stick

Let the water boil and add the ginger to it. Let it cook through on low heat for about 25 minutes.

Add the cinnamon stick for another five minutes. So then you're on half hours total cooking time.
Remove cinnamon and ginger.

You can let the syrup cool down. Take a ½ cup of syrup, add boiling water. The tea is not really boiling hot but you can drink right away.

dinsdag 24 januari 2012

365dagen / 365days

365dagen project, dan is het de bedoeling dat je een jaar lang, iedere dag een berichtje plaatst. Ik ga ook een poging wagen. Voor iedere dag een vast thema, zodat het minder moeilijk wordt om iets te posten.

Maandag = Mudra
Dinsdag = Tsubo
Woensdag = Voeding
Donderdag = 5 elementen / diagnose
Vrijdag = Yoga of Do-In
Zaterdag = Inspiratie
Zondag = Quote

Start vanaf 1 februari 2012. Mocht je tips hebben, mail gerust.

---

365day project, meaning you have to post something every day, for a year. I'll be trying to do so. Every day has it's own theme, just to make it a bit easier to post something.

Monday = Mudra
Tuesday = Tsubo
Wednesday = Nutrition
Thursday = 5 elements / diagnosis
Friday = Yoga or Do-In
Saturday = Inspiration
Sunday = Quote

Starting on February 1st. If you have tips or remarks (about my english for example), don't hesitate to mail.