maandag 13 februari 2012

Maandag / Monday #2 (Mudra)

Maandag #2; Begin de dag goed
(Ushas)

Deze mudra brengt de energie op gang na het opstaan. ‘t Geeft een goed humeur, iedere dag zo'n 5 minuten doen, bijvoorbeeld vlak na het wakker worden als je nog in bed ligt.

1. Vouw je handen (met je rechter duim tussen je linker duim en linker wijsvinger)
2. Ontspan je vingers en laat je handen rusten op je borst of buik.
3. Adem 3x rustig in en uit, op de derde inademing strek je langzaam je armen boven je hoofd (met je vingers nog steeds gevouwen)
4. Zodra je armen volledig gestrekt zijn, adem je weer 3x diep in en uit.
5. Waarschijnlijk voel je spanning in je vingers, polsen, armen, schouders en nek, probeer te ontspannen bij iedere ademhaling.
(Indien dit te zwaar is voor de schouders breng op een inademing de armen weer omhoog en op een uitademing weer naar de buik of borst.)
6. Begin met een visualisatie of geniet gewoon van het moment. (ongeveer 5 minuten)
7. Ontvouw de handen, breng ze naast je lichaam, rek jezelf uit en sta rustig op.

---- ----


Monday # 2; Wake
(Ushas)

This mudra starts the energy going after waking. It brings a good mood, do it every day for about 5 minutes, for example, just after waking up when you're still lying in bed.

1. Fold your hands (with your right thumb between your left thumb and left index finger)
2. Relax your fingers and let your hands rest on your chest or abdomen.
3. Breathe 3x quietly in and out, on the third breath slowly stretch your arms above your head (with your fingers still folded)
4. Once your arms are fully extended, you breathe deeply in and out again for 3x.
5. Probably you feel tension in your fingers, wrists, arms, shoulders and neck, try to relax with each breath.
(If this is too heavy for the shoulders, on inhalation bring the arms back up and on exhale back on the abdomen or chest.)
6. Start with a visualization or just enjoy the moment. (for about 5 minutes)
7. Unfold your hands, bring them alongside your body, stretch yourself and stand up slowly.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten