vrijdag 24 februari 2012

Vrijdag / Friday #4 (Do-In / Yoga)

Vrijdag #4; Child pose

Het helpt om de heupen, dijen en enkels te rekken en het verminderen van stress en vermoeidheid. Het ontspant de spieren aan de voorkant van het lichaam, en rekt ondertussen zacht en passief de spieren van de rug.

Pas op met knieklachten! Het mag geen pijn doen.
Als je zwanger bent zorg er dan goed voor dat je buik tussen de knieën ligt, je buik mag niet op je benen rusten.

1. Ga op de vloer op de knieën zitten. De knieën en de hakken moeten bij elkaar worden gehouden. Rust nu met het zitvlak op de hakken.
2. Spreid vervolgens de knieën een stukje uit elkaar.
3. Buig nu de romp voorwaarts en breng het hoofd mee naar beneden.
4. Raak met het voorhoofd de grond aan. De buikspieren zouden nu tussen de dijen moeten liggen.
5. Strek de armen vervolgens uit en probeer de enkels aan te raken of plaats deze in het verlengde van het lichaam, boven het hoofd.
6. Plaats vervolgens de handpalmen plat op de grond.

Houd deze positie minimaal 30 seconden aan, blijf normaal ademhalen. Ga uiteindelijk weer rechtop zitten wanneer u inademt.

source: http://yoga.isport.com/yoga-guides/how-to-do-childs-pose-in-yoga


Friday #4; Child pose

It helps to strech the hips, thighs and ankles and reduce stress and fatigue. It relaxes the muscles in the front of the body, while soft and passive stretches the muscles of the back.

Be careful with knee problems! It should not hurt.
If you are pregnant make sure that your belly is between the knees, your belly should not rest on your legs.

1. Sit on the floor on the knees. The knees and hocks should be held together. Now rests with the buttocks on the heels.
2. Then spread the knees a little further apart.
3. Now bend the body forward and bring the head down.
4. Touch with your forehead to the ground. The abdominal muscles should now lie between the thighs.
5. Stretch your arms out and then try to touch the ankles or place them in the extension of the body, above the head.
6. Place the palms flat on the ground.

Hold this position for at least 30 seconds, keep breathing normally. Sit up when you breathe in.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten