woensdag 8 februari 2012

woensdag / wednesday #2 (voeding / nutrition)

woensdag #2; verwarmen en verkoelen

In het Westen kijken wij wat er in voeding zit voordat we het eten. We tellen vetten, calorieën, suikers etc. Terwijl in de Chinese leer er wordt gekeken wat de voeding voor je kan doen, wat het betekend nadat je hebt gegeten. Hierbij kan je denken aan de thermische waarden; heet, warm, neutraal, verkoelend, koud.

In de Chinese leer kijkt men naar Yin en Yang. Verwarmen is Yang, Koelen is Yin.
In de winter is het koud en dus wil je meer warmte binnen krijgen, voeding moet dan dus meer Yang zijn. In de zomer kan je het lichaam helpen met verkoelen door meer Yin te eten.

Verwarmen
Iedereen weet wel dat het eten van chili's of pepers tot warmte (of oververhitting) leidt; je gaat er van zweten, krijgt een brandend gevoel, je gezicht loopt rood aan, je wilt blussen. Ga echter niet blussen met water, net als met vuur geeft het stoom en dat is nog heter. Blus met een stukje brood, en pas na afkoeling wat drinken.

Verkoelen
Te veel koelen is ook niet goed, ook niet in een hete zomer. Als water afkoelt wordt het dikker en trager en vormt het ijs. Ditzelfde gebeurd in je lichaam met je bijvoorbeeld je spijsvertering. Je lichaam zal bezig zijn om de temperatuur op peil te houden in plaats van het verteren van het voedsel. Diarree, buik- en maagkrampen kunnen dan eenvoudig ontstaan.
Drink liever lauw of lauwwarm water, en niet of weinig tijdens het eten, laat het speeksel die taak overnemen.

Ingrediënten
Koud(=Yin: Tomaat, Augurk, Ananas, Kiwi, Yoghurt, Rauwkost, Mineraalwater, Sla, Radijs, Komkommer, Zomerpompoenen, Yoghurt
Neutraal: Wortelen, Bonen, Granen, Peulvruchten, Noten, Rundvlees
Warm (=Yang): Lamsvlees, Wortelen, Koolsoorten, Pastinaak, Ginseng, Vis, Pluimvee, Gedroogde Kruiden, Specerijen

Wat kan je doen?
Als je het dus veel koud hebt, zou je kunnen proberen om "heter" te eten, meer Yang. Heb je het snel warm of altijd gloeiende wangen, dan kan je verkoelender, meer Yin, eten.
Belangrijk is wel dat je altijd rustig eet, er de tijd voor neemt en goed kauwt. De vertering begint al in de mond!
Maar meest belangrijk is dat je er plezier van hebt. Ga niet krampachtig met de regels om, geniet!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Wednesday # 2; heating and cooling

In the West we look what is in food before we eat. We count fat, calories, sugars, etc. While in the Chinese doctrine is being looked at what the food can do for you, what it means after you've eaten. Here you can think of the thermal values, hot, warm, neutral, cooling, cold.

In the Chinese way we look at Yin and Yang. Warming is Yang, Yin is cooling.
In winter it's cold and you want more warmth, so food should be more Yang. In the summer you can help the body to cool off by eating more yin.

Warming
Everyone knows that eating chili peppers leads to heat (or overheating), you're going to sweat, get a burning feeling, your face goes red, you want to extinguish. Do not extinguish with water, as with fire the water gives steam and that is even hotter. Extinguish with a piece of bread, and after cooling drink.

Cooling
Too much cooling is not good, even in hot summer. As water cools, the thicker and slower it's get and forms ice. The same is happening in your body with for example, your digestion. Your body will be engaged to keep the temperaturelevel in stead of the digestion of the food. Diarrhea, abdominal and stomach cramps may simply occur.
Drink rather tepid or lukewarm water, and little or not at dinner, let the saliva take over that task.

Ingredients
Cold (=Yin): Tomato, Gherkin, pineapple, kiwi, yogurt, raw vegetables, mineral water, Lettuce, Radish, Cucumber, Summer Squashes, Yogurt
Neutral: Carrots, Beans, Grains, Legumes, Nuts, Beef
Hot (=Yang): Lamb, Carrots, cabbage, parsnip, Ginseng, Fish, Poultry, Dried Herbs, Spices

What can you do?
If you feel cold most of the time, you could try to eat "hotter", more Yang. Are you quickly warm or always have glowing cheeks, you can eat "cooler", more Yin.
It is important that you always eat quietly, take your time and chew well. Digestion begins in the mouth!
But most important is that you enjoy it. Do not frantically to the rules, enjoy!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten