maandag 6 februari 2012

Maandag / Monday #1 (Mudra)

Wat is een Mudra?

Met mudra (letterlijke betekenis zegel of gebaar) is een term uit Indiase cultuur waarmee een symbolische houding van de hand wordt bedoeld of een artistieke religieuze beeltenis, zoals een schilderij of een sculptuur van een heilige.
Meestal zie je het bij meditatie, maar ook het vouwen van de handen om te bidden is een mudra.
Een mudra bevordert het doorstromen van de energie tussen de vingers, maar kan ook gebruikt worden om de concentratie te verhogen.


Mudra-set om energie te balanceren (http://www.eclecticenergies.com)

Set van vier mudra's voor het balanceren van energie, die in een reeks gebruikt worden.
Raak afwisselend de toppen van elke vinger aan met de top van je duim. Houdt ze voor een paar seconden tegen elkaar, en doe dat in totaal voor een paar minuten. Doe het met beide handen tegelijk.

Dit is een simpele manier om je energie te balanceren, die je vrijwel overal kunt doen, terwijl je zit, staat, loopt of ligt.
Het algemene effect is dat je kalmer wordt, meer ontspannen en geconcentreerd.
De afzonderlijke mudra's (handposities) hebben de volgende effecten:

1. Duim raakt de top van de wijsvinger
Opent de wortelchakra, en beweegt meer energie naar de benen en het onderlichaam. Maakt je kalmer en meer geconcentreerd.

2. Duim raakt de top van de middelvinger
Bevordert geduld.

3. Duim raakt de top van de ringvinger
Energie, stabiliteit en zelfvertrouwen.

4. Duim raakt de top van de pink
Intuitie en gevoel.

What is a Mudra?

Mudra (literally seal or gesture) is a term from Indian culture which is a symbolic hand position meant as an artistic or religious image, like a painting or a sculpture of a saint.
Usually you see it in meditation, but also folding the hands in prayer is a mudra.
A mudra promotes the flow of the energy between the fingers, but can also be used to increase the concentration.


Mudra set for balancing energy (http://www.eclecticenergies.com)

Set of four mudras for balancing energy that are used in a sequence.
Alternately touch the tips of each finger with the tip of your thumb. Keep each connected for a few seconds or longer and do for a few minutes total. Do this with both hands simultaneously.

This is a simple way of balancing your energy that you can do almost anywhere, while sitting, standing, walking, lying down.
The overall effect is that you get calmer, more relaxed and concentrated.
The separate mudras (hand positions) have the following effects:

1. Thumb touches tip of index finger
Opens the Root chakra, and moves more energy to the legs and lower body. Makes one calmer and more concentrated.

2. Thumb touches tip of middle finger
Fosters patience.

3. Thumb touches tip of ring finger
Energy, stability and self-confidence.

4. Thumb touches tip of pinky finger
Intuition and feeling.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten