vrijdag 17 februari 2012

Vrijdag / Friday #3 (Do-In / Yoga)

Vrijdag #3; Driehoek

Ga in een grote spreidstand staan, armen schouderhoogte.
Rechter-knie licht buigen, op uitademing bovenlichaam zonder draaien naar rechts buigen.
Rechter-hand laten steunen op enkel of voet, rustig Rechter-knie strekken

Linker-arm verticaal naar boven, verruim de borstkas – schouderbladen naar elkaar toe.
Kijk naar je Linker-hand of recht naar voren.

Adem 6 keer diep in en uit

Buig de Rechter-knie, draai je bovenlichaam naar rechts zodat deze boven het Rechter-been is.
Steun met beide handen op de grond.
Gewicht naar voren plaatsen.
Linker-voet in looprichting draaien en aansluiten bij Rechter-voet (stap zetten)

Blijf 3 ademhalingen hangen en rol (op inademing) langzaam omhoog.

Herhaal aan de andere kant.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Friday # 3; Triangle

Stand up, Spread your legs, arms shoulder height.
Right knee slightly bent, bend your upper body on exhalation without turning to the right.
Place youre right hand, resting on the ankle or foot, slowly stretch your Right-knee.

Bring your Left-arm vertically upwards, expand the chest - bring your shoulder blades together.
Look to your left-hand or straight ahead.

Breathe deeply in and out 6 times

Bend the right knee, twist your torso to the right so it's positioned above your right leg.
Place both hands on the ground.
Move weight facing forwards.
Left foot in direction of rotation and join right-foot (step)

Stay there hanging for 3 breaths and roll (on inhalation) slowly upwards.

Repeat on the other side.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten