vrijdag 3 februari 2012

Vrijdag / Friday #1 (Yoga & Do-In)

Vrijdag #1; Blaas-Nier strekking

De Blaas en Nier meridiaan vallen in het element Water en dus in de winter.
De nieren zijn de reservoirs van onze vitaliteit. De blaas zuivert het lichaam.

In zithouding (met gesloten en gestrekte benen, de romp, nek, hoofd rechtop)
Bij het inademen breng je de armen gestrekt naar boven.
Bij het uitademen buig je voorwaarts en breng je de handen naar de voeten en het hoofd naar de knieën.
Probeer met je handen je voeten te strekken (trek je tenen naar je toe). Mocht je niet bij je tenen komen leg dan je handen op de scheenbenen om zo een maximale strekking te krijgen.

Houd minimaal 5 ademhalingen aan, op een inademing kom weer in zithouding met je armen hoog, op een uitademing laat je de armen weer langzaam zakken.

Ter voorbereiding of als de oefening met beide benen gestrekt te zwaar is, kan je ook één been buigen en de voet in de knie plaatsen en vervolgens naar voren buigen. De kant die het makkelijkst gaat als eerste en wat langer aanhouden dan de moeilijke kant. Niet vergeten beide kanten te doen natuurlijk!

- - - -
- - - -


Friday #1; Bladder Kidney Meridian stretching

The Bladder and Kidney meridian belong to the Water element, so in winter season.
The kidneys are the reservoirs of vitality. The bladder cleanses the body.

In sitting position (You're sitting with closed and straight legs, torso, neck, head straight.)
While breathing in bring your arms extended upward.
When you exhale bend forward and bring your hands to the feet and head to the knees.
Try to reach your feet with your hands to stretch (pull your toes toward you). If you're not able to reach your toes put your hands on the shins in order to get maximum effect.

Keep at least 5 breaths, when breathing in come back in a sitting position with your arms high, on the exhale, let your arms slowly drop again.

In preparation, or if the exercise with both legs stretched is too heavy, you can also bend a leg and place the foot in the knee, then bend forward. The side that which is the easiest is first and keep the stretch longer than the difficult side. Do not forget to do both sides!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten