dinsdag 20 maart 2012

Dinsdag / Tuesday #4 (Tsubo)

Dinsdag #4 ; Dikke Darm 1

voor warmte, pijn, stagnatie, vooral aan de andere kant van de meridiaan, voor oog en oor pijn en ontsteking, kiespijn.

Bevindt zich op de hoek van de nagel van de wijsvinger, aan de duimkant.

Meest makkelijke is om de wijsvinger met de andere hand te pakken / omvatten. Dus druk geven met de duim terwijl de wijsvinger aan de onderkant steun geeft aan de vinger die behandelt wordt.
Hou minimaal 30 seconden aan.
Tuesday #4; Large Intestine 1

for heat, pain, stagnation, especially at the opposite end of the channel, for eye and ear pain and inflammation, toothache

Located on the corner of the nail of the forefinger to the thumb side.

Most convenient will be to to grab / include the index finger with your other hand. Thus, pressure force by the thumb while the index finger on the bottom supports the finger which is treated.
Keep at least 30 seconds.

maandag 19 maart 2012

Maandag / Monday #4 (Mudra)

Maandag #4: Shivanlingua: stimuleert de energie.

Waarvoor: tegen vermoeidheid en een energie-dip, op ieder moment je het nodig hebt.

Hoe: naar behoefte 2 x 5 minuten per dag. Maak met je linkerhand een kommetje, leg de rechterhand daarin met gebogen vingers., en de duim omhoog. Handen op navel hoogte houden.
Monday #4; Shivanlingua: stimulates energy.

What: fatigue and an energy dip, any time you need it.

How: As required 2 x 5 minutes per day. With your left hand a bowl, place the right hand with bent fingers therein., And the thumbs up. Hands on navel informed.