donderdag 9 februari 2012

Donderdag / Thursday #2 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #2; schema.

Tabel van de 5 elementen
Simpel gezegd geeft de relatie van klachten met de fase/elementen meer inzicht in de (energie)disbalans en kan je dit gebruiken bij de behandeling. Zo kan je bijvoorbeeld bij oogklachten kijken naar het element Hout en dan vooral de Levermeridiaan.

Hout Vuur Aarde Metaal Water
Seizoen Lente Zomer Nazomer Herfst Winter
Klimaat Wind Hitte Damp Droogte Koude
Yin meridiaan Lever Hart Milt Longen Nier
Yang meridiaan Galblaas Dunne Darm Maag Dikke Darm Blaas
Zintuigen Ogen Tong Mond Neus Oren
Weefsel Pezen Bloedvaten Spieren Huid Botten
Emotie Kwaadheid Vreugde Zorgen Verdriet Angst
Smaak Zuur Bitter Zoet Scherp Zout


---- ----


Thursday # 2; schedule.

Table of the 5 elements
Simply put, the relationship of complaints to the phase / elements gives more insight into the (energy) imbalance and could be used in the treatment. Example, you can look with eye complaints to the Wood-element and especially the Liver Meridian.

Wood Fire Earth Metal Water
Season Spring Summer Late summer Fall Winter
Climate Wind Heat Vapor Drought Cold
Yin meridian Liver Heart Milt Lungs Kidney
Yang meridian Gallbladder Small Intestine Stomach Large Intestine Bladder
Senses Eyes Tong Mouth Nose Ears
Tissue Tendons Veins Muscles Skin Bones
Emotion Anger Joy Ensure Sorrow Fear
Taste Acid Bitter Sweet Sharp Salt


Geen opmerkingen:

Een reactie posten