dinsdag 7 februari 2012

Dinsdag / Tuesday #1 (Tsubo)

Tsubo is de japanse naam voor drukpunt. De tsubo's worden gebruikt in de shiatsu, maar er zijn ook punten die je eenvoudig bij jezelf kunt doen.

Dinsdag #1; Tsubo - Dikke Darm 20 en Maag 3 (verkoudheid)

En vanwege de vele verkoudheden vandaag Dikke Darm 20 en Maag 3, voor verlichting van de neus en sinus.

Ga comfortabel op een stoel zitten, plaats je voeten stevig op de grond.
Adem 6x rustig in en uit.
Plaats je middelvinger naast de neusvleugels (Dikke Darm 20 / Li20)
en je wijsvinger daar naast in dezelfde lijn met je pupil (Maag 3 / St3).
(zie foto; Li= Large Intestine = Dikke Darm en St = Stomach = Maag)
Geef licht druk in opwaartse richting (tegen jukbeen).
Blijf rustig doorademen en hou de lichte druk ongeveer een minuut aan.
Laat de handen zakken en adem nogmaals 6x rustig in en uit.Tsubo is the Japanese name for pressure point. The tsubo's are used in shiatsu, but there are points that you can easily do yourself.
Tuesday # 1; Tsubo - Large Intestine 20 and Stomach 3 (cold)

And today because of the many colds Large Intestine 20 and Stomach 3, for relief of nasal and sinus.

Sit comfortably on a chair, place your feet firmly on the ground.
Breathe gently in and out for 6x.
Place your middle finger next to the nostrils (Large Intestine 20 / Li20)
and your index finger next to it in the same line with your pupil (Stomach 3 / St3).
(see photo, Li = Large Intestine and St = Stomach)
Give light pressure in upward direction (to cheek).
Keep breathing calmly and hold the light pressure for about one minute.
Release the hands and breath gently in and out 6x again.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten